Baş səhifə  |   Qeydiyyat  |   Xəbərlər  |     |   Əlaqə   |  
İstifadəçinin adı:
Şifrə:
Şifrəni unutmusunuz?

Giriş testləri 

Giriş testləri şagirdin/tələbənin bilik səviyysini müəyyənləşdirmək və avtomatik olaraq bu səviyyəyə uyğun təlim kürsları seçmək məqsədilə təklif olunmuş dioqnostik testlərdən ibarətdir. Sistemə daxil olmaq üçün ən aşağı səviyyəli testin müsbət nəticələri kifayətdir. Səviyyəyə uyğun seçilmiş və öyrənmək üçün təklif olunmuş təlim kürsları bitdikdən sonra növbəti səviyyəyə adlamaq üçün bu testdən təkrar keçərək 60%-dən yüksək nəticə əldə etmək tələb olunur

Hamısını açmaq |Hamısını bağlamaq
© 2008 elit
© 2008 elit - Electronic Interactive Training
Baku, Azerbaijan